Wolski

105 tekstów – auto­rem jest Wol­ski.

Miłość, która nic nie kosztu­je nic nie jest warta. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 grudnia 2011, 16:49

Nie ważne co ro­bisz, liczy się to ile ser­ca w to wkładasz! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 września 2011, 22:37

Między pal­ca­mi prze­puszczo­ne nadzieje - na włas­ne życzenie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 sierpnia 2011, 21:39

Dzi­siaj tyl­ko for­malności we wstępie w do­rosłe życie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lipca 2011, 20:43

Poświęce­nie dla dru­giej oso­by będzie miało sens tyl­ko wte­dy, gdy ta osobą będzie war­ta te­go poświęcenia... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 lipca 2011, 19:54

Chwi­la przer­wy w pra­cy a z kos­tki bru­kowej układa mi się przed ocza­mi Two­ja twarz...:/ 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 lipca 2011, 16:18

Przyp­ra­wili Ci ro­gi raz, przyp­ra­wią i drugi..
:( 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 czerwca 2011, 20:22

Miłość - pojęcie względne zastępujące uczu­cie tros­ki, tęskno­ty, sza­cun­ku, zaufa­nia i wierności. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 czerwca 2011, 20:46

Kocham Cię, a nie mogę być z Tobą.
Czuję Cie, a nie mogę Cie dot­knąć.
Pot­rze­buje Cie, a nie możesz być przy mnie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 czerwca 2011, 20:13

Sil­nym psychicznie trze­ba się urodzić. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 maja 2011, 10:46

Wolski

Wolski

Użytkownicy
V W X
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność